Keha ja karma

See, kuidas me ennast tunneme ja milline on meie tervis, ei ole juhuslik. Meie tervis ja enesetunne on suuresti meie harjumuste, tegevuste või tegematajätmiste ning läbielatud kogemuste tulemus. Ehk siis meie karma väljendub muuhulgas ka meie kehas ja enesetundes. Karma ei ole mingi müstiline ettemääratus või saatuse kättemaks, vaid lihtne põhjuse ja tagajärje põhimõttel toimiv seaduspärasus. Igal teol on tagajärg, igal olukorral, juhtumil või seisukorral on põhjus. See seaduspära põhineb vääramatutel loodusseadustel, mida ei ole meie võimuses muuta. Nagu näiteks see, et kui kukume vette, saame vältimatult märjaks. Iseasi on see, kas suhtume märjaks saamisesse ärritumisega, huumoriga või hoopis stoilise rahuga.

Loome endale karmat pidevalt. Kas head või halba, sõltub meie igapäevastest tegevustest ja valikutest, aga ka nendest tegevustest ja reageeringutest, mida me ei teadvusta või teeme automaatselt. 

Meie reaktsioonid erinevatele sündmustele, juhtumistele ja infole on suures osas harjumuslikud ja emotsionaalsed. See tähendab, et kõigele meie ümber toimuvale anname me oma hinnangu – kas see on hea või halb – ja sellest tulenevalt tunneme kas positiivset või negatiivset emotsiooni ja reageerime vastavalt.

Kui kellelgi on näiteks sinu arvamusele risti vastupidine seisukoht, kuidas tavaliselt reageerid – kas vihastad, ärritud, asud oma seisukohta innukalt kaitsma (ilma teise poole argumente tegelikult kuulamata), jalutad solvunult minema omaette mõeldes, et sinu teadmisi ei osata hinnata, oled imestunud uue vaatenurga uudsusest või radikaalsusest, asud esitama lisaküsimusi ja teemat arutama või jääd mõttesse ja kaalud omaette erinevaid lähenemisviise?

Kõik, mida niimoodi teeme, mõtleme või tunneme, jätab kehasse energeetilise jälje. Kui tõmbume tajutava või arvatava ohu, ähvarduse või vastasseisu ootuses pingesse või surume alla negatiivse emotsiooni, tekitab see kindlasse kehapiirkonda pinge e energiablokeeringu. Kui meie reaktsioonid on sarnased ja korduvad või oleme sunnitud või sunnime ennast olema pikemaajaliselt sundasendi(te)s, tekib suurem energiablokeering, mis põhjustab kehas kudede muutuse, vereringe, lümfiringe vm halvenemise jne. Kui seda pinget e energiablokeeringut ei vabastata, tekib aja jooksul, jäikus, valu, või haigus.

Pingete tekkimise ning nende vabastamise ja lõdvestumise vajadust võib võrrelda hammaste pesemise vajaduse ja harjumusega. Kuna me sööme iga päev ja hambad saavad mustaks, peame loomulikuks, et peseme iga päev hambaid ja ei lükka seda edasi, kuni hambad valutama või lagunema hakkavad. Sarnaselt kogeb enamus meist iga päev stressi ja pingeid - kas füüsilisi, emotsionaalseid, mentaalseid või vaimseid. On meie valik, kas ootame, kuni need pinged kogunevad ja meid häirima hakkavad või võtame midagi ette, et nendest regulaarselt vabaneda ja lõdvestuda.Vastutuse võtmine oma tervise ja heaolu eest – see on tunnistamine, et sinu keha seisukord vastab ja on tulemuseks sellele, mida oled teinud, läbi elanud, mõtelnud ja kogenud. See ei tähenda, et oled milleski süüdi. Keegi ei ole süüdi loodusseaduste toimimises ja ka selles, et meid ei ole õpetatud nende toimimist märkama. Sa saad aga mõjutada oma karmat, edasist heaolu ja tervist sellega, mida teed täna ja iga päev.

Kehasse kogunenud pingeid e karmat ei ole vaja iga päev kaasas kanda. Nii nagu pinged ja energiablokeeringud on kehasse kogunenud, saavad need ka vabaneda ehk neid saab vabastada, ilma et nende poolt tekitatud vaevusi peaks alla suruma valuvaigistite või kangete ravimitega. Võib kulutada palju aega, energiat ja raha “õige ravimi” või “õige diagnoosi” otsinguil, kuid kui probleemi põhjustanud energiablokeering jääb püsima, ei ole ka eelnimetatutest pikemaajaliselt abi.

Pingeid saab vabastada ise regulaarselt jooga või muude lõdvestavate praktikatega tegeldes.

Kui pingeid on kogunenud aja jooksul palju, mis on juba põhjustanud mõne terviseprobleemi või halva enesetunde, saab pingeid ja energiablokeeringuid vabastada refleksoloogia e tsooniteraapiaga jalgadel, kätel ja muudel kehaosedel olevate punktide ja tsoonide mõjutamise teel.

Haigused ja muud terviseprobleemid ei ole eluaastate lisandumisega paratamatult kaasas käivad nähtused. Suur osa tervisest on meie enda teha. 


Eelmine
Miks on rahu ja lõdvestus organismile oluline
Järgmine
Tule elemendi mõju ja mõjutamine inimkehas