Oleme oma keha ja tervise loojad

Kui sa teed kogu aeg asju, mida oled alati teinud, saad sa selle, mis sul kogu aeg on olnud,“ on ütelnud Henry Ford.

See ütlemine kehtib ka meie keha ja tervise kohta. Oma igapäevaste harjumustega kujundame oma keha ja tervise ning muidugi ka kogu elu. Kui sa ei ole oma keha või tervisega rahul, tuleb midagi muuta oma elus, tegevustes või harjumustes. Kusjuures harjumused ei ole ainult tegevus-harjumused nagu hommikune kohvijoomine, õhtune väike naps või maiustamine. Palju sõltub meie mõtlemisharjumustest ehk arusaamadest ning emotsionaalse reageeringu harjumustest.

Igal asjal, olukorral või sündmusel on põhjus. Kui me põhjust ei tea, ei tähenda see, et põhjust ei ole. Igal teol on tagajärg, isegi siis kui me seda tagajärge kohe ei näe ega koge. Kui sama tegevust regulaarselt kordame, kinnistame tegevuse tagajärge üha enam ja enam. See kehtib nii meile kahjulike kui kasulike tegevuste kohta.

Joogaõpetus seletab lahti, mis mõjutab meie keha ehk kuidas kujuneb meie elu ja tervis. Selle õpetuse kohaselt koosneb inimolemus viiest tasandist e kehast, mis üksteist mõjutavad. Meie füüsilise keha tervist mõjutavad ka kõik teised tasandid e kehad.

Füüsiline keha – nähtav ja tajutav organism ehk nö materiaalne osa inimesest, mida tihti peamegi iseendaks. Füüsiline keha on looduse osa, on moodustatud samadest elementidest ja allub samadele loodusseadustele nagu kogu elus ja eluta loodus. Selle kehaga tegeleb tänapäeva tavameditsiin.

                                                                      Brian Kirhagis "E.A.R.T.H"

Vitaalne keha – energiad ja emotsioonid. Ilma selle osata ei saaks füüsiline keha olla elus, sest energia ja elujõud paneb keha liikuma ja elama. Energiate hulka kuuluvad ka emotsioonid e tunded, näiteks rõõm, enthusiasm, kadedus, viha, hirm, julgus jne. Nn positiivsed emotsioonid muudavad keha kergeks ja vitaalseks, negatiivsed emotsioonid seevastu blokeerivad energa liikumise ja tekitavad kehas pingeid, raskustunnet. Kindlasti oled kogenud, kuidas mõni hea emotsioon võib lausa lendamise tunde tekitada ning negatiivne emotsioon maad ligi suruda või kehas raske tunde tekitada.

Mentaalne keha e mõistus – elu jooksul omandatud või õpitud arusaamad ja hoiakud, mõtted, meenutused, ettekujutused, planeerimisvõime. Arusaamadel ja hoiakutel, mille oleme omaks võtnud elu jooksul, põhinevad ka meie mõtted. Mõtted, mida mõtleme, on suures osas harjumuslikud e ühed ja samad. Oluline on tähele panna, millised on meie mõtted: kas elujaatavad või mitte. Nn positiivsetest e elujaatavatest mõtetest tulenevad ka positiivsed reaktsioonid: emotsioonid e energiad, mis mõjuvad kehale ja tervisele hästi ja energiseerivalt. Nn negatiivsed e eitavad, ärevust, hirmu, masendust väljendavad mõtted tekitavad negatiivseid emotsioone e energiaid, mis takistavad eluenergia liikumist. Kogunedes tekitavad energiablokeeringud füüsilises kehas jäikust, valu ja haigusi.  

Intellekt – teadlikkus ja võime eristada ennast e tegelikku Mina oma mõtetest ja emotsioonidest, samuti taipamised e spontaansed teadasaamised, intuitsioon, inspiratsioon. See tasand ei ole seotud ei hariduse ega õpitud faktide või oskustega vaid pigem nende haldamisega – võime teadlikult jälgida oma mõtteid ja emotsioone, õppida ja valikuid teha, analüüsida. See tasand on see, mida “kasutavad” ka palju loovad inimesed ning ammutavad sealt uusi ideid ja inspiratsiooni. See tasand on mõistuse ülene, ehk “üle mõistuse”, st me ei oska mõistusega selgitada, kust tulevad ideed ja inspiratsioon ja miks tekib vahel mingi asja või olukorra suhtes sisetunne, mida peame järgima. Samas, vahest oskavad inimesed ennast viia seisundisse, kus inspiratsioon tekib või intuitsioon ilmneb.

Selle tasandi teadmised on meile tegelikult kasulikud ja edasiviivad. Mõistus, mida tavaliselt usaldatakse, lihtsalt talletab infot ning pakub meile vananenud lahendusi ja selgitusi, mis tihti kordavad juba ammuteada infot, mis võib lihtsalt olla kellegi arvamus või stereotüüpne mõte, mille oleme omaks võtnud.

Vaimne keha – olemasolu ehk tegelik, kõrgeim muutumatu Mina. Sellel tasandil ei ole probleeme ega haigusi, mida rohkem samastume selle kehaga, seda rahulikum ja rõõmsam oleme.


Kõik need tasandid mõjutavad meie füüsilise keha tervist. Sündides saame kaasa teatud potensiaaliga keha, edasine sõltub juba suures oses meie mõtetest, emotsioonidest ja tegevustest ehk siis meist endist.


Pärilikkus ei ole ainult geenides vaid ka uskumustes ja harjumustes

Tihti tuuakse oma terviseprobleemide põhjuseks geneetiline päritolu ehk siis süüdistatakse geene. Uus teadusharu epigeneetika on leidnud, et geenidele samaväärse tähtsusega on elustiil, harjumused ja keskkond. Kõik eelnimetatu mõjutab seda, kuidas keha “loeb” DNAd ja vastavalt reageerib.

Lisaks geenidele on pärilikud ka mõttemustrid, suhtumised, hoiakud, emotsionaalsed reaktsioonid ning toitumise ja käitumise harjumused, mis pärandatakse vanematelt lastele ja mille tulemusena on samas perekonnas ka sarnased terviseprobleemid.


Mida sa arvad oma tervise kohta?

Kui kasutame oma intellekti e teadlikkust, võime tähele panna oma mõtteid, arvamusi ja hoiakuid, mis mõjutavad tervist ja keha, nagu näiteks: juba mu vanaemal/ vanaisal/ emal / isal oli …(terviseprobleem), ega minagi sellest pääse”, olen selliseks loodud, ma ei saa midagi parata”, “ma ei ole nii rikas, et tervislikult toituda”, “kui olen oma tööasjad joone peale saanud, siis hakkan iseenda / tervisega tegelema”, “ olen juba sellises vanuses et ei saa oma harjumusi muuta “, “ mul ei ole järjekindlust, et regulaarselt trenni teha” jne jne

Millised arvamused, mõtted, seisukohad on Sinul oma keha ja tervise kohta?

Millise tunde need Sinus tekitavad, kas kerge ja rõõmsa või pigem raske, rõhuva? Kus oma kehas sa seda tunnet e energiat tunned?

Kas sa saad oma arvamusi ja seisukohti muuta? Kas saad sellest tulenevalt oma harjumusi muuta?

Valikud on alati olemas. Milliseid valikuid teha, et hoida keha immuunsüsteem hästi toimimas, loe blogipostitusest Immuunsus, see on elustiil.


Eelmine
Eluenergia on sinu jaoks olemas siin ja praegu
Järgmine
Aegluse avastamine - loomulikkuse taastamine

Lisa kommentaar

Email again: